Liputan Media

Sidang Muda kembali lagi, jom sertai

March 27, 2024|

Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui MMK Belia, Sukan dan Kesihatan dan Perbadanan Pembangunan Belia Pulau Pinang (PYDC) mempelawa semua belia yang bersemangat dan berhasrat untuk membuat perubahan positif dalam komuniti menyertai Sidang Muda. EXCO Belia, Sukan dan Kesihatan, Daniel Gooi Zi Sen berkata, matlamat utama penganjuran program ini adalah untuk melahirkan generasi muda yang celik politik dan sedar akan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia.

槟州青年议会6月1日召开 魏子森吁青年参与了解议

March 26, 2024|

“槟州青年议会”迈入第10年,槟州青年与体育委员会主席魏子森呼吁更多18岁至35岁之间青年报名参与,深度了解君主立宪制下的民主议会运作。 他周二在光大召开的记者会上指出,今年的槟州青年议会订于6月1日,在槟州立法议会大厦内举行。 他说,州政府为推动青年一代关心政治、了解君主立宪制下的民主议会运作,自10年前便开启青年议会活动。

Berita Lanjut

YAB. Chow Kon Yew

Perutusan

Tahniah kepada semua barisan belia yang berani menyahut cabaran untuk keluar dari zon selesa masing-masing bagi menerokai peluang serta cabaran baharu dengan menjadi sebahagian daripada Sidang Muda 2022 & 2023.

Sebagaimana persidangan Dewan Undangan Negeri (DUN) yang sebenar, pentas Sidang Muda menyediakan platform khas dalam mencungkil kemahiran berhujah, kupasan isu-isu semasa, memperjuangkan keperluan rakyat khasnya dan juga percambahan kreativiti terutamanya dalam mengetengahkan pembangunan sosial ekonomi kepada generasi pelapis negeri serta negara.

Diberikan peranan sebagai YAB Tuan Ketua Menteri, barisan Exco, ‘backbenchers’ atau Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) pembangkang, persidangan yang berlangsung di bangunan DUN merupakan kemuncak dalam siri penganjuran Sidang Muda. Justeru, gunakanlah peluang dan ruang yang disediakan ini untuk menonjolkan bakat cemerlang masing-masing yang mana ia secara tidak langsung dapat memberi pendedahan kepada anda semua mengenai proses merangka dasar serta membuat keputusan oleh sesebuah kerajaan.

Umumnya, pentas Sidang Muda merupakan suatu fenomena baharu yang membuktikan bahawa golongan belia sudah bersedia untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan menjadi pemimpin masyarakat. Suara serta pendapat anda adalah penting dalam memeta hala tuju negeri serta negara. Oleh itu, persepsi atau stereotaip bahawa golongan belia tidak berminat dengan politik sudah tidak relevan lagi pada masa kini.

Bagi pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kami sedar akan kepentingan peranan anak muda dalam menggerakkan aspirasi belia. Selaras dengan gagasan Visi Penang2030 – Negeri Pintar dan Hijau Berteraskan Keluarga Inspirasi Negara, kami merangka dan melipatgandakan penganjuran pelbagai program dan inisiatif bagi tujuan menggalakkan penyertaan lebih ramai belia melalui sinergi pelbagai pihak berkepentingan untuk memperkasakan belia kita ke arah pembangunan yang hoslitik.

Sebagai penutup kata, syabas sekali lagi diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Sidang Muda 2022 dan 2023. Adalah diharapkan agar usaha berterusan ini dapat menemui titik kesepakatan antara semua pihak yang terlibat demi membawa arus kemodenan dikecapi kini ke satu tahap yang lebih unggul.

Sekian, terima kasih.

Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Perbadanan Pembangunan Belia Pulau Pinang (PYDC) atas penerbitan buku Sidang Muda 2022 & 2023.

Generasi muda merupakan pelapis yang akan melanjutkan dan memimpin negara ke hadapan. Tidak boleh dinafikan bahawa situasi dan perkembangan politik di Malaysia kini semakin kompleks dan mencabar. Sudah tiba masanya bagi arena politik Malaysia untuk memberikan fokus yang lebih kepada golongan belia. Penglibatan generasi muda dalam arena politik memainkan peranan yang sangat signifikan di mana golongan ini akan mengambil alih peranan kepemimpinan politik dan pembangunan negara pada masa yang akan datang.

Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang sebagai satu badan perundangan amat mengalu-alukan program sebegini untuk mendedahkan golongan belia terhadap fungsi persidangan yang beraksi untuk pengubalan polisi serta pembahasan tentang isu rakyat.

Oleh yang demikian, sekali lagi saya ingin mengucapkan syabas kepada PYDC atas penganjuran Sidang Muda yang bermatlamat untuk melahirkan pemimpin belia yang berkaliber dalam arena politik.

Penurunan kelayakan umur mengundi dan calon pilihan raya ke umur 18 tahun adalah satu langkah yang sangat penting untuk pembangunan negara. Saya yakin anjuran program sebegini mampu melahirkan sudut baharu dan pandangan alternatif mengenai lanskap politik pada masa depan.

Justeru saya menyambut baik usaha PYDC dalam menerbitkan buku Sidang Muda 2022 & 2023. Saya berharap agar suara dan kehendak ahli Sidang Muda serta golongan belia terus didengar dan hujahan mereka dapat diberikan ruang untuk dipaparkan dan direalisasikan.

Akhir sekali, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menerbitkan buku Sidang Muda ini.

Sekian, terima kasih.

Selaras dengan matlamat Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam visi Penang2030 bagi memperkasakan penyertaan sivik dan secara khususnya nutuk menggalakkan penyertaan golongan belia dalam kehidupan masyarakat, Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Belia, Sukan dan Kesihatan melalui Perbadanan Pembangunan Belia Pulau Pinang (PYDC), telah mengambil inisiatif untuk menganjurkan program Sidang Muda sejak tahun 2015.

Penglibatan golongan belia dalam bidang politik adalah amat penting dalam pembangunan bangsa dan negara terutamanya untuk menjaminkan kestabilan negara yang bertunjangkan masyarakat majmuk. Walaupun sistem pendidikan formal telah memainkan peranan yang penting untuk melahirkan kematangan politik belia negara, namun sosialisasi belia dalam masyarakat arus perdana juga merupakan pelengkapan kepada sistem pendidikan formal sedia ada bagi meningkatkan kematangan politik generasi belia negara.

Saya berharap program ini dianjurkan secara berterusan dan mampu meningkatkan penyertaan belia dalam proses pembuatan keputusan pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang dengan merangkumi persepsi belia dari segi politik, sosial dan ekonomi untuk negeri dan negara kita.

Akhir kata, saya berharap alumni Sidang Muda yang mempunyai kekuatan melebihi 200 orang belia ini boleh meneruskan semangat untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Selain itu, saya menyeru anak-anak muda kita yang bakal menyertai Sidang Muda pada sesi yang akan datang menghargailah peluang ini untuk menonjolkan potensi dan bakat masing-masing.

Sekian.

Untuk Belia Kita!

Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua yang telah menerima cabaran dan terlibat dalam Sidang Muda pada sesi 2022 dan 2023. Perjalanan ini bukanlah mudah, ia memerlukan komitmen yang tinggi.

Perjalanan untuk menjadi seorang ahli Sidang Muda bukanlah senang, mereka telah dipilih melalui Bengkel Demokrat Muda yang dianjurkan oleh PYDC berdasarkan prestasi sepanjang bengkel di mana belia yang mempunyai prestasi cermelang turut akan dicalonkan. Selepas dipilih, pihak PYDC turut menyediakan bengkel persediaan untuk melengkapkan lagi kemahirannya serta pengetahuan mereka demi bersedia untuk mengaplikasikan dalam persidangan Sidang Muda. Ahli Sidang Muda turut perlu melaksanakan tugasan masing-masing berdasarkan portfolio.

Pelaksanaan Sidang Muda telah ditambahbaikkan dan disusun semula setiap tahun berdasarkan maklum balas dan perkembangan isu semasa. Persidangan Sidang Muda turut ditransformasikan dari perbahasan yang ringkas ke perjalanan yang mencerminkan persidangan Dewan Undangan Negeri yang sebenar supaya belia lebih mendekati proses demokrasi di peringkat negeri secara langsung.

Proses penyediaan ke persidangan Sidang Muda bukan setakat melibatkan ahli Sidang Muda sahaja. Ia juga melibatkan Pejabat EXCO Kerajaan yang sedia untuk membimbing dan membincangkan isu yang bakal dibangkitkan bersama barisan EXCO Sidang Muda. Ini merupakan peluang yang amat bernilai bagi golongan belia untuk lebih memahami fungsi dan operasi serta dasar-dasar Kerajaan Negeri secara langusng.

Perbincangan dan perbahasan antara ahli Sidang Muda bukan sahaja setakat di dewan, malah semua perkara yang telah dikemukakan sepanjang persidangan akan dikumpulkan dan dihantarkan kepada pihak yang berkenaan sebagai rujukan.

Akhir kata, PYDC sebagai agensi penggerak belia akan meneruskan usaha untuk menjamin budaya politik sebegini yang sihat dan matang melalui pembangunan belia.

Sekian, terima kasih.

Aktiviti Akan Datang

No event found!