Siti Aishah Bohari
Ahli Sidang Muda 2016

Cadangan Usul:
Usul Mencadangkan Kerajaan Negeri Supaya Mengehadkan Aktiviti Pengondolan Bukit Dan Tanah Tinggi, Khususnya Kawasan Di Balik Pulau Bagi Memastikan Kelestarian Alam Serta Mengekalkan Khazanah Alam Sekitar Di Dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang

Teks Perbahasan