Dennis Ong Yong Sheng

N35 Batu Uban

Alumni peserta Bengkel Demokrat Muda 1.0.

Beliau sedang mengikuti Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pembangunan Produk) dan juga seorang peminat sukan dan suka mendaki.

Pengalaman aktiviti kesukarelawanan termasuk:-

  • Aktiviti penempatan semula dan gotong-royong
  • Aktiviti Lawatan Rumah di Flat Padang Tembak
  • Aktiviti Pembersihan sekitar Pantai Kerachut

“Sidang Muda ini merupakan platform yang sesuai untuk golongan belia menyertai arena politik dan berkongsi pendapat masing-masing untuk membangunkan negeri dan negara kita ke arah yang lebih cemerlang. Di sini saya juga ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada PYDC atas usaha mereka untuk mengadakan Sidang Muda 2021.”