Mohamad Aqriel Shazwan

Timbalan Ketua Menteri 2

Perdagangan Industri dan Pembangunan Usahawan

N37 Batu Maung

Beliau sedang melanjutkan pengajian dalam bidang ljazah SarjanaMuda Sains Kemasyarakatan (Sains Politik) di Universiti Sains Malaysia.

Beliau juga banyak menyertai aktiviti komuniti setempat terutamanya
yang melibatkan komuniti Muslim.

Beliau sangat berminat untuk mengupas isu politik semasa, diskusi
ilmiah serta bahan bacaan ilmiah dan bersantai,

"Banyak pengalaman telah saya perolehi sepanjang Sidang Muda 2021 ini. Insya-Allah semua ini akan menjadikan saya sebagai seorang pemimpin kelak. Harapan saya adalah agar Sidang Muda ini diperkasakan lagi dan ditambah baik."