Mohd Firdaus Danial Anuar

N14 Machang Bubuk

Berasal dari Tanjung Tokong, George Town, beliau telah melibatkan diri secara aktif dalam NGO.

Penglibatan beliau termasuk dalam Angkatan Belia Malaysia Future Leader School, Young Democrats dan Persatuan Belia Dinamik.

Beliau juga menyalurkan bantuan atas aktiviti kesukarelawan seperti pengagihan bantuan bakul makanan bersama YB kawasan.

“Saya berasa gembira kerana dapat mempelajari banyak perkara berkenaan pentadbiran. Sidang Muda merupakan antara wadah terbaik bagi mendedahkan anak-anak muda terhadap bidang politik, kenegaraan dan pentadbiran. Saya percaya melalui Sidang Muda ini, negeri Pulau Pinang dapat mempersiapkan anak-anak muda yang bakal mengemudi bahtera negara ke arah yang lebih cemerlang.”