Ng Zhen Feng

Pelancongan dan Ekonomi Kreatif

N34 Paya Terubong

Beliau seorang pelajar yang sedang belajar di SMK St. Mark yang mempunyai minat dalam  politik dan sejarah negara.

Beliau mempunyai pengalaman sukarelawan dalam pelbagai aktiviti.

“Sidang Muda merupakan wadah yang sangat baik untuk anak muda menyertai politik dan pembangunan negara.  Saya berharap kerajaan negeri dapat menganjurkan lebih banyak aktiviti untuk melatih anak muda menjadi pemimpin negara.  Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur dan kerajaan negeri kerana menyokong golongan muda untuk menyertai politik.”