Tan Jia Yi

Pembangunan Tanah & Ekonomi dan Komunikasi

N26 Padang Kota

Beliau sedang melanjutkan pengajian GCE A-Level dan juga merupakan seorang pelatih amali di Pusat Khidmat KADUN N25 Pulau Tikus.

Beliau mempunyai minat dalam perancangan dan penyelidikandasar-dasar kerajaan.

Turut memberi perhatian kepada isu pembangunan lestari, ekonomi,pendidikan dan kebajikan kanak-kanak.

"Terima kasih atas peluang yang telah diberikan kepada saya menabur khidmat melalui Sidang Muda kepada negeri yang tercinta. Saya berasa amat syukur kerana dapat bekerjasama dengan Pejabat Ketua Menteri, Pejobat EXCO Pembangurnan Tanah, Ekonomi dan Komunikasi serta beberapa lagi agensi kerajaan dan juga Ahli-ahli Sidang Muda yang lain dalam mengusahakan apa yang saya bangkitkan. Terima kasih semua!"

#UntukNegeriKita   #UntukPadangKotaKita