Projek Penempatan Ahli Sidang Muda bertujuan untuk meneruskan usaha program Sidang Muda untuk memberi pendedahan kepada golongan belia mengenai proses demokrasi di Malaysia serta meningkat penyertaan sosial belia.