Hong Jia Herh
N12 Penanti

Graduan dari USM dalam bidang Kejuruteraan Kimia.

Aktif dalam aktiviti-akitiviti kesukarelawanan dan pembangunan modal insan belia.

Teks Penggulungan