Ng Tian Liang
N13 Berapit

Beliau merupakan seorang pelajar yang sedang belajar di Sekolah Menengah Chung Ling Persendirian. Selain itu, beliau aktif dalam aktiviti pemerkasaan belia dan komuniti.

Beliau juga berkhidmat sebagai Penolong Bendahari GBBM Negeri Pulau Pinang, Setiausaha GBBM Daerah Barat Daya, Setiausaha GBBM Cawangan Balik Pulau, Ahli Jawatankuasa JBBP KADUN Komtar, Ahli Dewan Tertinggi Majlis Belia Negeri Pulau Pinang.

Beliau mempunyai minat dalam urusan sivik, aktiviti sosial dan pemerkasaan belia.

Teks Ucapan