Sharenia Gunasagaran
N31 Batu Lancang

Beliau berumur 17 tahun pada tahun ini dan telah menduduki SPM pada bulan Mac tahun ini.

Beliau juga beraksi sebagai EXCO Pelancongan Dan Ekonomi Kreatif dalam Sidang Muda 2021.

Beliau berminat dalam politik negera dan perancangan dasar. Beliau juga mempunyai pengalaman sukarela dalam pelbagai aktiviti.

Teks Ucapan