Tan Jian Jinn
N27 Pengkalan Kota

Beliau Penerima Sarjana Muda Di Fujian University of Traditional Chinese Medicine. Pada tahun 2021 telah dilantik sebagai setiausaha DAPSY Parliment Nibong Tebal dan turut merupakan seorang ahli Bomba Persatuan Bomba Sukarela Sungai Jawi.

Sidang Muda sememangnya telah membuka pintu kepada beliau untuk memahami lebih celik politik dan protokol dalam dewan persidangan yang mulia Ini.

Teks Ucapan