Tan Yi Ting
N07 Sungai Puyu

Beliau merupakan pelajar pra-universiti semester akhir di SMJK Jit Sin. Beliau aktif melibatkan diri dalam bidang sukan bukan sahaja atas minat, malah membantu beliau membina keyakinan diri serta daya ketahanan mental yang kuat.

“The highest destiny in life is to serve rather than to rule.”

Beliau percaya bahawa semangat untuk berkhidmat adalah elemen paling penting sebagai seorang wakil rakyat.

Teks Penggulungan