Woon Li Ken
N15 Padang Lalang

Beliau mempunyai minat dalam perancangan dan penyelidikan dasar-dasar kerajaan dan turut memberi perhatian kepada isu pembangunan lestari, belia dan sukan, ekonomi, pendidikan dan kebajikan kanak-kanak serta wanita.

Teks Penggulungan