Yogassvnderi A/P Mahendran
N04 Permatang Berangan

Beliau  merupakan sebagai Ahli Jawatankuasa MPKK Taman Brown dan lain-lain.

Beliau juga pernah menyertai program bantuan bakul makanan kepada keluarga B40 dan penyakit COVID-19. Beliau sentiasa bersedia untuk melibatkan dirinya dalam setiap program dianjurkan oleh KADUN Batu Uban dan lain-lain.

Teks Ucapan