Jonathan Ong Joe Shin
N10 Seberang Jaya

Berasal dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Beliau amat berminat dalam bidang politik dan hal ehwal ekonomi dan kewangan. Beliau kini melanjutkan pelajaran dalam Diploma Kewangan dan Pelaburan di TARUMT.

Beliau merupakan seorang ahli Parti Tindakan Demokratik (DAP). Beliau peka terhadap kebajikan dan mengikut rapat perkembangan politik negara. Beliau kini menyumbang tenaga dan idea, serta berkhidmat di Pusat Khidmat KADUN Sungai Pinang.

Teks Ucapan