Ningze Ng
N13 Berapit
Ahli Sidang Muda 2023

Beliau merupakan pelajar di Kolej Sentral Pulau Pinang dan berkhidmat dalam Majlis Perwakilan Pelajar / Student Representative Council (SRC).

Beliau bertindak sebagai penghubung antara guru dan pelajar, dengan tujuan memudahkan pelajar menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus dan meningkatkan hubungan di antara satu sama lain.

Teks Ucapan