Tang Yi Ze
N18 Bukit Tambun

Beliau adalah seorang pelajar yang sedang belajar di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang yang tertarik pada isu-isu semasa, khususnya isu politik. Beliau pernah memegang jawatan Naib Pengerusi dalam Chung Ling St. John Ambulance dan Naib Pengerusi dalam Kelab JCI Chung Ling.

Beliau juga terlibat dalam aktiviti "Democracy Apprentices" yang diselenggarakan oleh UNDI18 dan beliau telah menjalankan dua bengkel yang membahas tentang demokrasi untuk kesedaran generasi muda tentang pentingnya praktik demokrasi di negara kita.

Teks Ucapan