DEWAN INI MENCADANGKAN PINDAAN ENAKMEN PENDIGITALAN PERKHIDMATAN AWAM

March 11, 2023

Teks Usul Persidangan Sidang Muda 2022/23 oleh Ahli Sidang Muda N21 Sungai Acheh, Nicholas Tan Check Fong

Muat Turun >

Pendigitalan, Perkhidmatan Awam

DEWAN INI MENCADANGKAN ENAKMEN PERUNTUKAN SAKSAMA AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI

March 11, 2023

Teks Usul Persidangan Sidang Muda 2022/23 oleh Ahli Sidang Muda N18 Bukit Tambun, Tang Yi Ze

Muat Turun >

ADUN, Peruntukan

TEKS PERBAHASAN PERSIDANGAN SIDANG MUDA 2022/23 N01 PENAGA

March 11, 2023

Teks Perbahasan Persidangan Sidang Muda 2022/23 oleh Ahli Sidang Muda N01 Penaga, Benteny Ooi Si Quan

Muat Turun >

Pendidikan

TEKS PERBAHASAN PERSIDANGAN SIDANG MUDA 2022/23 N02 BERTAM

March 11, 2023

Teks Perbahasan Persidangan Sidang Muda 2022/23 oleh Ahli Sidang Muda N02 Bertam, Clement Chan Rui Qin

Muat Turun >

Alam Sekitar, Pembakaran Terbuka

TEKS PERBAHASAN PERSIDANGAN SIDANG MUDA 2022/23 N04 PERMATANG BERANGAN

March 11, 2023

Teks Perbahasan Persidangan Sidang Muda 2022/23 oleh Ahli Sidang Muda N04 Permatang Berangan, Ikhwan Bin Zulkefli

Muat Turun >

Feri, Pengangkutan