TEKS PERBAHASAN PERSIDANGAN SIDANG MUDA 2022/23 N19 JAWI

Teks Perbahasan Persidangan Sidang Muda 2022/23 oleh Ahli Sidang Muda N19 Jawi, Koay Zhan Er