DEWAN INI MENCADANGKAN PINDAAN ENAKMEN HAD UMUR PERKAHWINAN ISLAM DILAKUKAN DENGAN SEGERA

Terima kasih Yang di-Pertua Dewan di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan hari ini serta terima kasih juga kepada ahli dewan sekalian baik di pihak kerajaan ataupun pembangkang.