USUL MENCADANGKAN KERAJAAN NEGERI MEMBERIKAN KELENGKAPAN HAID SECARA PERCUMA (FREE PERIOD PRODUCTS) KEPADA SEMUA PELAJAR PEREMPUAN DARI KELUARGA B40 DI PULAU PINANG UNTUK MENGATASI KEMISKINAN HAID

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang untuk membentangkan satu usul yang MENCADANGKAN KERAJAAN NEGERI MEMBERIKAN KELENGKAPAN HAID SECARA PERCUMA (FREE PERIOD PRODUCTS) KEPADA SEMUA PELAJAR PEREMPUAN DARI KELUARGA B40 DI PULAU PINANG UNTUK MENGATASI KEMISKINAN HAID.