TEKS PENGGULUNGAN PERSIDANGAN SIDANG MUDA 2022 N03 PINANG TUNGGAL

Teks Penggulungan Persidangan Sidang Muda 2022 oleh Ahli Sidang Muda N03 Pinang Tunggal, Nurul Syamimi Binti Rosli