USUL PENETAPAN KUOTA BELIA SEKURANG-KURANGNYA EMPAT PULUH PERATUS DALAM PELANTIKAN AHLI MAJLIS MBPP MBSP DAN PEGAWAI KANAN TINGGI KERAJAAN NEGERI SERTA KEANGGOTAAN MAJLIS PENGURUSAN KOMUNITI KAMPUNG (MPKK)

Mengikut statistik unjuran tahun2020, sebanyak 42.28% belia daripada sejumlah 1,746,100 penduduk negeri ini.