DEWAN INI MENCADANGKAN KERAJAAN NEGERI MENYEDIAKAN PELAN TINDAKAN STRATEGIK PASCA-PANDEMIK YANG MEMBERI FOKUS TERHADAP PEMERKASAAN WANITA DAN BELIA

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, barisan ahli kerajaan, perwakilan pembangkang, serta ahli-ahli Yang Berhormat sekalian. Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera saya ucapkan buat semua