USUL INI MENYOKONG BAHAWA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG MENGAMBIL ALIH PERKHIDMATAN FERI IKONIK PULAU PINANG DARI KERJAAN PERSEKUTUAN

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli dewan yang pada hadirin yang saya hormati. Saya berasa amat gembira dan bangga kerana saya sebagai orang muda diberi peluang untuk berdiri dalam dewan yang mulia ini untuk membentang usul saya. Dalam yang mulia ini, saya ingin membentang satu usul yang berbunyi,

By |2023-03-17T08:47:44+00:00October 30, 2021|Teks|0 Comments
Go to Top