USUL PELAKSANAAN KUTIPAN CUKAI PENCEMARAN AIR ATAU EFFLUENT TAX TERHADAP INDUSTRI PERKILANGAN

Untuk pengetahuan sidang sekalian, terdapat sebanyak 3 sungai di Pulau Pinang, iaitu Sungai Juru, Sungai Pinang dan Sungai Nipah telah dikategorikan dalam Kelas Lima iaitu dalam keadaan pencemaran teruk atau lebih dikenali sebagai “sungai mati”. Hal ini bukan sahaja mengancam kebersihan bekalan air di negeri, malah telah menjejas teruk pendapatan dan rezeki nelayan-nelayan di negeri kerana pencemaran air yang teruk serius telah pun merosakkan habitat hidupan sungai sehingga nyawa hidupan-hidupan akuatik ini juga diancam.