DEWAN INI MENCADANGKAN PINDAAN ENAKMEN PENDIGITALAN PERKHIDMATAN AWAM

Teks Usul Persidangan Sidang Muda 2022/23 oleh Ahli Sidang Muda N21 Sungai Acheh, Nicholas Tan Check Fong