USUL MEWAJIBKAN PEMASANGAN PANEL SOLAR MELIPUTI SEKURANG- KURANGNYA 50% KELUASAN PERMUKAAN BUMBUNG BAGI PROJEK PERUMAHAN/BANGUNAN BARU

Negara Malaysia terletak di garisan Khatulistiwa yang menerima pancaran matahari terik sepanjang tahun. Secara purata, Malaysia menerima lebih kurang 6 jam sinaran matahari sehari. Ini menjadikan negara kita sesuai untuk menjana tenaga solar. Tenaga solar adalah lebih bersih. Langkah ini selaras dengan matlamat negeri Pulau Pinang melalui inisiatif Pulau Pinang Bersih, Hijau, Sihat, dan Selamat yang dimulakan sejak tahun 2011.

By |2023-03-17T08:46:59+00:00October 30, 2021|Teks|0 Comments
Go to Top